About the paintings

Father 1 t/m 4 (2014): Mijn vader was een vriendelijke en zachtaardige man. Hij was wijs, en liet zich leiden door logica. Hij wist altijd de juiste, weloverwogen keuzes te maken. Hij was slim, kon alles analyseren en beredeneren. De vier schilderijen in de serie “Father” heb ik als eerbetoon aan mijn vader gemaakt. Rond 1943, in de oorlogstijd, studeerde hij aan een technische school in Eindhoven. Tijdens deze studie liep hij stage in Venlo bij Nedinsco (optische instrumenten), Nefkens (autogarage) in Venlo en bij Hekkens (ijzergieterij) in Tegelen. Delen van zijn technische tekeningen en verslagen die hij maakte tijdens deze stages heb ik verwerkt in deze werken. De vier schilderijen zijn nu in bezit van elk zijn vier kinderen. Op 12 november 2012 overleed mijn vader, één dag voor zijn 88ste verjaardag.

Father 1 t/m 4 (2014):
My father was a friendly and kindhearted man. He was wise, guided by logic. He always knew how to make correct and measured choices. He was intelligent; he could analyse and reason about everything.

I made the four paintings in the series “Father” as a tribute to my father. Around 1943, during World War Two, he studied at a technical college in Eindhoven, Netherlands. During this time, he was an intern at Nedinsco (optical instruments) and Nefkens (a garage) both in Venlo and Hekkens (ironworks) in Tegelen, where he made technical drawings and reports. I have incorporated parts of these technical drawings and reports in the paintings. The four pieces of art are in possession of his four children. On November 12, 2012, my father died; one day before his 88th birthday.